Psychoterapia Grupowa

Podstawowym narzędziem zmiany w życiu uczestników grupy są oni sami, a więc m.in. to, co dzieje się pomiędzy jej członkami. W trakcie pracy grupowej rozwija się niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym kompetencje – otrzymywanie i dawanie wsparcia, dzielenie się swoim doświadczaniem i doświadczeniem. Grupy terapeutyczne oparte o model ACT mają na celu uczenie uczestników konkretnych umiejętności, związanych np. z byciem obecnym tu i teraz, akceptacją, dbaniem o siebie i innych, budowaniem troski. Obecnie w Ośrodku Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu realizowany jest program pomocy grupowej dla członków rodzin osób z rozpoznaniem psychiatrycznym. Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez psychoterapeutów Barbarę Ostrowską i Jakuba Szymańskiego.