Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest to rodzaj oddziaływania psychologicznego, które opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest zestaw metod terapeutycznych, naukowa podbudowa nurtu terapeutycznego i stosowane techniki. Drugi to relacja między klientem a terapeutą, która w trakcie pracy ma szanse się zawiązać. Skuteczna terapia opiera się na obu tych filarach. Pierwszy filar zapewnia moim klientom bezpieczeństwo ze względu na metody, które są przebadane pod kątem skuteczności i ugruntowane w nauce. Drugi filar pozwala nam pracować w obszarach, które są trudne, nieprzyjemne, często nieakceptowane. Stanowi również przestrzeń do obserwowania i trenowania wszelkich zachowań wewnętrznych i zewnętrznych, które mają miejsce w przestrzeni między dwójką osób. Te dwa filary umożliwiają pracę nad szerokim spektrum trudności, z którymi zmagają się klienci. Od zaburzeń nastroju (depresja, dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń osobowości, poprzez zaburzenia przystosowawcze, odżywiania i lękowe aż do wypalenia zawodowego, rozwoju osobistego i poszukiwania nowych ścieżek życiowych. Potrzeby klienta zawsze traktowane są indywidualnie i to pod nie dostosowywane są interwencje terapeutyczne. To umożliwia przyjęcie optymalnego dla obu stron planu pracy. A jest to praca wspólna klienta i terapeuty – nurty behawioralne zakładają bowiem pracę własną klienta pomiędzy sesjami, aby zmaksymalizować jej skuteczność.