Warsztaty Umiejętności

Z pracy psychologa można skorzystać na wielu polach. Z dużą radością angażuję się w przygotowywanie i prowadzenie warsztatów umiejętności dla firm, placówek medycznych i innych organizacji. Głównym celem warsztatów jest zapraszanie wiedzy psychologicznej do naszej codzienności – czy to w postaci uważności (mindfulness), klaryfikacji wartości, umiejętnego porozumiewania się, czy wiedzy seksuologicznej. Badania wskazuja, że profilaktyka psychologiczna w miejscu pracy przyczynia się do większej efektywności pracowników, ale też do lepszego ich samopoczucia zarówno w pracy jak i poza nią. Dotychczas z moich usług warsztatowych skorzystały m.in. firma “Jedność”, Offline Campus, Świadoma mama, Centrum Opieki Okołoporodowej “Soma Medica”, Szkoła rodzenia “Akademia brzuszków”.