Kim jestem?

Jestem psychologiem i psychoterapeutą specjalizującym się
w tzw. Trzeciej Fali Behawioryzmu, szczególnie w Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Terapii Opartej o Analizę Funkcjonalną (FAP).

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą licealną. Pomagam moim klientom w sytuacjach kryzysowych i poszukuję wraz
z nimi nowych dróg rozwoju ku pełnemu życiu.

Narzędzia terapeutyczne i wiedzę psychologiczną wykorzystuję również w pracy warsztatowej z firmami, studentami
i profesjonalistami z branży ochrony zdrowia psychicznego.
We wspólnej z klientami pracy skupiam się na szukaniu takich ścieżek życiowych, które prowadzą do wartości i dążę do zmiany tych schematów działania, które ich od tych wartości oddalają. Dzieje się to dzięki rozwijaniu kluczowej dla podążania tymi ścieżkami umiejętności, którą jest elastyczność psychologiczna.

Niezależnie od cierpienia, które przeżywa klient – czy jest
to lęk, depresja, wypalenie zawodowe, trudności z własną seksualnością czy osobowością – wszędzie tam możliwe budowanie jest postawy zaangażowanej, otwartej i skupionej.
Staram się (choć często jest to trudne) żyć w zgodzie
z wartościami, jakimi są rozwój, współczucie, zrozumienie, autonomia i wolność. Oprócz psychologii interesuje mnie strzelectwo, muzyka, motoryzacja i zwierzęta.
Życie zgodne z wartością „rozwój” oznacza dla mnie
m.in. regularne uczestnictwo w konferencjach (krajowych
i zagranicznych), warsztatach, szkoleniach. Doświadczenie kliniczne zdobywałem m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym „Opolska” w Poznaniu czy w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych “Dziekanka” w Gnieźnie. Obecnie współpracuję z poznańskim Ośrodkiem Terapii Poznawczych i Behawioralnych.

I provide my services also in English.